Introductie

Fair Medicine is een jonge stichting met de ambitie om volgens een nieuw model geneesmiddelen te maken. Dit nieuwe model maakt de geneesmiddelenvoorziening in Nederland duurzaam en betaalbaar voor de toekomst. In deze eerste introductie van de stichting zijn onze uitgangspunten, werkwijze en een uitleg van het Fair Medicine model beschreven. > Lees verder: Introductie

De Directie van Stichting Fair Medicine,

Hans Büller
Hoogleraar Kindergeneeskunde Erasmus MC, voormalig Voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC

ErasmusMCnl

 

 

Frans de Loos
Biotechnologie expert, met specifieke interesse in biomedische proteïnen

FlowbiotechLogo

Principes

Missie

Toegang tot veilige, effectieve en betaalbare geneesmiddelen voor iedereen mogelijk te maken en in de toekomst te houden.

Kernwaarden

 

 

Een coalitie met alle betrokkenen, gebaseerd op onderling vertrouwen en een op elkaar afgestemde belang.

 

 

FM-share circle

 

Eigenaarschap gebaseerd op bijdrage en toegevoegde waarde, het delen van verantwoordelijkheden, risico’s en opbrengsten.

 

 

 


 

Continue verbetering van behandeling door patiënt/arts toegankelijke registers.

 

 

 

FM-price circle

 

Transparante ontwikkelkosten en fair, maar duurzame marges.

 

Model

Klassiek model

Het klassieke model van geneesmiddelenontwikkeling is een lineair model waarbij het initiatief bij de farmaceutische industrie ligt. Andere partijen worden betrokken op uitnodiging van de industrie.

 
Fair Medicine model

Fair Medicine organiseert coalities die gezamenlijk geneesmiddelen ontwikkelen volgens de kernprincipes van de stichting. De coalities vormen uiteindelijk een eigen zelfstandig bedrijf. Alle partijen zijn vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van een product.

Waarom aansluiten bij de Fair Medicine coalitie?

 

Patiënten

Betrokkenheid en positieversterking

Artsen

Betrokkenheid bij ontwikkeling en evaluatie

UMC

Voortdurende bijdrage en ontwikkeling

Farma

Risicodeling en coalitiewaarde

Investeerders

Sociale impact en rendement

Partners

De Stichting Fair Medicine werkt in nauwe samenwerking met patiëntenorganisaties, de farmaceutische industrie en umc’s aan een ontwikkelmodel voor geneesmiddelen op basis van beginselen voor fair trade. Dit initiatief wordt door de umc’s en de NFU van harte ondersteund, er wordt zoveel als mogelijk meegewerkt aan dit initiatief.

Mr. J.F.M. Aartsen
Voorzitter NFU
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Vanuit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen zijn er intensieve contacten  met de stichting Fair Medicine omdat het in onze ogen een belangrijk nieuw model kan zijn om in de toekomst op transparante wijze geneesmiddelontwikkeling te organiseren. Door middel van vroege coalitievorming en betrokkenheid van veldpartijen waaronder patiënt, arts en producent kan er een andere dynamiek ontstaan dan bij traditionele geneesmiddelontwikkeling.

Henk J. Smid
Directeur ZonMw
Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

Nieuws

Q&A

Waarom is Fair Medicine opgericht?

De Stichting Fair Medicine is opgericht om effectieve en betaalbare geneesmiddelen voor iedereen toegankelijk te maken, nu en in de toekomst. De Stichting heeft voor de productie van nieuwe geneesmiddelen een nieuwe samenwerkingsvorm ontwikkeld, gebaseerd op een intensieve coalitievorming van diverse belanghebbende partijen (patiënten, behandelaars, kennisinstellingen, investeerders, producenten etc.). De kernbegrippen zijn vertrouwen en delen in kosten en opbrengsten. De Stichting richt zich op ziektes die nu niet of met onbevredigend resultaat behandeld kunnen worden of waarvan de bestaande behandelingen heel duur zijn of onbetaalbaar dreigen te worden.

 

Is Fair Medicine een commercieel bedrijf, zoals andere farmaceutische bedrijven?

Fair Medicine werkt principieel anders dan de bestaande bedrijven in de farmaceutische industrie. Wij zijn een stichting. Het uitgangspunt is dat de stichting de spelregels bepaalt en bewaakt, die zijn vastgelegd in de Charter Fair Medicine. De Charter bevat bepalingen over transparantie van het proces en een maatschappelijk aanvaardbare prijsstelling.

 

> Lees verder: Q&A

Contact us

1 + 2 =